װיקיביבליאָטעק:קאָפירײַטן

יעדע שאפונג וואס איז געשריבן געווארן דורך איינעם וואס לעבט שוין נישט 70 יאָר, מעג מען איר דא שרייבן אן בעטן רשות.