עפענען הויפטמעניו

דברי הימים א א יז

הערות צום תנ"ך פון יהואשרעדאַקטירן

די זין פוּן שֵמען: עֵילָם, און אַשוּר, און אַרפַּכשַד, און לוּד, און אַרָם, און עוּץ, און חוּל, און גֶתֶר, און מֶשֶך.

לויט בראשית פרק י פסוק יא: זיינען חוּל, גֶתֶר, מֶשֶך, די זין פון אַרָמען.

צוריק צו דברי הימים א פרק א