דאס ארעמעלייט ליד

פון חנה בת דוד וואודל פּויזן (17.12.1921 – 6.4.1992)


חנה פויזן.gif

דאס ארעמעלייט ליד

צי בין איך פֿון אַ שטײן געבױרן
צי האָט מיך דען קײן מוטער נישט געהאַט
צי איז די װעלט נאָר פֿאַר דעם רײַכן באַשאַפֿן געװאָרן
אױ, גאָט, זע אַלײן, גאָט.

שיר העניים

האם נולדתי מאבן?
האם לא אימא ילדה אותי?
האם העולם נברא רק לעשירים?
אוי, אלוהים, תסתכל בעצמך, אלוהים!

מקורותרעדאַקטירן

תפוז וועבסייט